Pamiatky a múzeá 3/2013

Obsah

 • VÝROČNÉ CENY REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ ZA ROK 2012
 • Vladimír Plekanec: Nález stredovekej fresky v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
 • Maroš Borský: Židovské komunitné múzeum v Bratislave
 • Katarína Bajcurová: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda
 • Dejiny Bratislavy 1. Rozhovor s Jurajom Šedivým, autorom projektu Dejiny Bratislavy 1 – 5
 • Edícia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Rozhovor s garantkou projektu Ľubicou Szerdovou-Veľasovou
 • Eva Sudová: Kuffnerovský hospodársky komplex
 • Eva Spaleková: Nástenné maľby v presbytériu Chrámu sv. Jakuba v Levoči
 • Milan Kazimír: Maliarska výzdoba záhradného pavilónu v Trnave
 • Peter Králik: Apponyiovská knižnica v Oponiciach
 • Ivan Ostrochovský: Priesvitná krajina
 • Ivan Havlice: Epitaf Spilenbergerovcov
 • Gabriel Szeghy: Katedrálny chrám košických gréckokatolíkov
 • Zuzana Labudová: Historizmus v Košiciach a dom Michala Répászkeho
 • Viera Kladeková – Kamil Alezár – Radoslav Mokriš: Kasárne – Kulturpark
 • Adriana Priatková: Kiná košického architekta Oelschlägera – Őryho
 • Radoslav Mokriš: Košická Terasa
Pamiatky a múzeá 3/2013
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €