Pamiatky a múzeá 4/2013

Obsah

 • Marta Herucová: Postavy psychostasis na maľbe v Porube
 • Ingrid Kušniráková: Konvent trinitárov v Bratislave
 • Tomáš Janura: Daniel Révai – od konfliktov k vražde
 • Karol Strelec: Špecifické dobové formy fľašového skla
 • Libuša Bednáriková: Obraz výchovy detí v starých šlabikároch a čítankách
 • Rastislav Molda: Príbeh druhej budovy Matice slovenskej
 • Peter Anna: Tradície hokeja v Košiciach
 • Zuzana Francová: Strelecký terč z roku 1813
 • Dominik Sabol: Renesančné kúrie v Brezovici
 • Veronika Kapišinská: Malá vodná elektráreň v Trenčianskych Tepliciach
 • Viera Dvořáková: 20. výročie zápisu slovenských lokalít do Zoznamu svetového dedičstva
 • Margaréta Musilová: Danube Limes Brand
 • Jaroslava Ruttkayová – Matej Ruttkay: Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku
Pamiatky a múzeá 4/2013
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €