Pamiatky a múzeá 4/2015

Obsah

  • Marián Samuel – Danka Majerčíková – Martin Furman: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku
  • Zuzana Čovanová Janošíková: Pamiatky na rodinu Horvát-Stančič v Kostole sv. Anny v Strážkach
  • Lenka Ďurčeková – Peter Megyeši: Emblémy na priečelí Paláca Klobušických v Prešove
  • Ivona Kollárová: Historická pamäť v pamätníkoch
  • Anna Schirlbauer: Životné osudy maliarky Anny Zmeškalovej (1813 – 1880)
  • Karol Kantek – Eva Kowalská: Srbský príbeh kaštieľa v Ivanke pri Dunaji
  • Veronika Kapišinská: Sanatórium vo Vyšných Hágoch
  • Martin Švec: Kostol Svätej Trojice v Malackách: gotický, či renesančný?
  • Martin Konečný: Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc
  • Vladimír Turčan: Veľká Morava a počiatky kresťanstva na Bratislavskom hrade
Pamiatky a múzeá 4/2015
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €