Slovak National Museum

Autor: Gabriela Podušelová, Eva Králiková, Elena Machajdíková a kolektív autorov špecializovaných múzeí SNM, autorka koncepcie a zostavovateľka: Gabriela Podušelová

Slovenské národné múzeum, jedna z najväčších kultúrnych inštitúcií na Slovensku, vydalo v tomto roku po prvýkrát svoju profilovú publikáciu Slovak National Museum v anglickom jazyku. Je to čiastočne upravená verzia publikácie Slovenské národné múzeum, vydaná múzeom v roku 2013. Publikácia približuje viac ako 120-ročnú históriu múzea, formovanie jeho zbierkového fondu, ktorý má viac ako štyri milióny kusov zbierkových predmetov. Symbolický výber 120-tich zbierkových predmetov v katalógovej časti tvorí obrazovú časť publikácie. SNM je najdlhšie kontinuálne pôsobiacou vedeckou a kultúrnou inštitúciou na Slovensku (1893) a významnou mierou sa podieľa na ochrane národného kultúrneho dedičstva. Popri zbierkových predmetoch múzeum spravuje aj niekoľko desiatok nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Zostavovateľka a autorka koncepcie publikácie Gabriela Podušelová sa autorsky podieľala spolu s Evou Králikovou a Elenou Machajdíkovou na spracovaní prvých dvoch časti publikácie. Katalógovú časť spracoval a pripravil tím kurátorov špecializovaných múzeí pod vedením PhDr. Podušelovej, ktorá o knihe povedala: „Kniha je prioritne určená pre anglicky hovoriaceho zahraničného návštevníka múzea, ktorý nepozná niektoré fakty z histórie Slovenska.“ Moderný grafický dizajn je dielom Matúša Lányiho.

Obsah

  • The Slovak national Museum and its history
  • The Slovak National Museum and its collections
  • Selected items from the collections of the Slovak National Museum
  • Sources and literature
  • Authors of entries and their initials
Slovak National Museum
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €