Znalectvo umenia/umenie(?) znalectva

Autor: Mgr. Ján Papco

Publikácia sa zaoberá znalectvom výtvarných diel, zvlášť závesných obrazov, ako praktického odboru dejín umenia. Autor vychádza zo všeobecných zásad znalectva ako takého, a postupne prechádza do oblastí, ktoré sú úzko späté s umením (umenie, dielo, umelec). Ďalej sa zaoberá vzťahom dejín umenia a znalectva umenia, druhmi umenia atď. Čitateľovi poskytuje prehľad o vývoji znaleckých prístupov, metód, techník a praktík znalectva od 17. storočia až po súčasnosť. V nadväznosti na rôzne názory legendárnych znalcov (Giovani Morelli, Max Jacob Friedländer, Wilhelm von Bode, Cornelis Hofstede de Groot, Theodor von Frimmel, Bernard Berenson a ďalší) dochádza k presvedčeniu, že znalectvo umenia si vyžaduje diferencované, komplexné, respektíve kontextuálne posúdenie každého umeleckého diela. V závere si autor kladie otázku ako sa znalectvo bude vyvíjať v čase rýchleho postupu informačných technológií, ktoré menia doterajšie štandardy a stereotypy vo všetkých oblastiach spoločenského a individuálneho života obyvateľov našej planéty. ISBN 978-80-8060-375-5

Znalectvo umenia/umenie(?) znalectva
Cena bez DPH: 13,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 13,00 €