Múzeum 1/2019

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • MAJCHROVIČOVÁ, Viera: CEMUZ a ESEZ
  • JANKOVIČOVÁ, Pavla - KOCINOVÁ, Marie - PETLAN, Ivan - SEDLÁK, Vlastimil - ZOUHAR, Karel - JAGOŠ, Jiří: Vývoj využívaní informačních technologií při správě sbírek v České republice
  • ČUDRNÁK, Michal: Päť rokov dokumentácie v Slovenskom múzeum dizajnu
  • JANTOŠČIAK, Peter: Cesta k digitálnym záznamom hudobných nástrojov v SNM-Hudobnom múzeu
  • MACHAJDÍKOVÁ, Elena - MARETTA, Robert Gregor: Archívy a informačné technológie
  • CHOMOVÁ, Iveta: Archívna zbierka podzemných krasových javov ako výsledok elektronického spracovania údajov o jaskyniach na Slovensku
  • ČOMAJOVÁ, Marta: Knižnično-informačné systémy SNM. Knižnica SNM v Bratislave
  • PEŤOV8, Anna: Knižnično-informačné systémy SNM. Knižnica SNM v Martine
Múzeum 1/2019
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €