Múzeum 3/2017

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • BARTA, Peter: Proces tvorby výstav a expozícií v SNM-Historickom múzeu
  • HUPKO, Daniel: Na všetko je zvyčajne veľmi málo času...
  • HUTŤANOVÁ, Jana: Ako sa tvorí výstava z pohľadu výtvarníka
  • ŽÁKOVÁ, Renáta: Kontroverzní témata ve výstavách, cílové skupiny, efektivita a možnosti rizik
  • KOBLIŠKOVÁ, Zuzana: Múzeum v 21. storočí
Múzeum 3/2017
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €