Múzeum 4/2020

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

 • Hlavná téma:
 • BAJCUROVÁ, Katarína: Benka & Fulla. Múzeum umelca verzus legenda o umelcovi?
 • VÁLEKOVÁ, Monika: Martin Benka na križovatkách života a umenia
 • NOVOTNÁ, Mária: Rezbár bez mena. Osobnosť Majstra Pavla z Levoče
 • BEŇOVÁ, Katarína: Expozícia Ladislava Mednyánszkeho v Strážkach - iniciatívy a realizácie
 • VYSKUPOVÁ, Martina: ZRENOVOVANÉ - Stála expozícia Dominika Skuteckého v jeho rodinnej vile v Banskej Bystrici
 • KAŽA, Katarína: Expozície venované osobnostiam výtvarného umenia v múzeách a galériách na Slovensku
 • Múzejné zbierky:
 • ŠUGÁR, Martin: Portréty Cziserovcov v zbierke Podtatranského múzea v Poprade. Reprezentačná funkcia portrétov, ktorá zostala nenaplnená
 • MOSTAFAWY, Schoole: Perzský koberec mimoriadnej kvality v zbierkach SNM - Múzea Červený Kameň
 • Z histórie:
 • PUŠKÁR, Ladislav: Tvorba Dezidera Millyho - základ zbierky umeleckej histórie SNM . Múzea ukrajinskej kultúry (a galérie umelca) vo Svidníku
 • LENHART, Jozef: (MADE IN) SANDRIK - predemt múzejného záujmu (pokračovanie z čísla 3/2020)
 • Informačné zdroje:
 • BODNÁROVÁ KUČEROVÁ, Katarína: Osobnosti a ich archívne fondy. Možnosti a formy bádania v osobných fondoch a myšlienka centralizácie informácií
 • BÜNGEROVÁ, Vladimíra: Ležiace monumenty
 • Múzejná komunikácia:
 • KAČÍREK, Ľuboš: Výstava Na okraji záujmu
 • DENKOVÁ, Zuzana: 24. konferencia cyklu Etnológ a múzeum
 • Personálie:
 • Predstavujeme nových riaditeľov: Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka Galérie mesta Bratislavy
 • DOLÁK, Ján: Laudatio ad Peter Maráky
 • KUŠNÍR, Jozef: Etnológ a múzejník Ján Koma (1920-2011)
 • ĽUPTÁKOVÁ, Eva: Akademický maliar Ctibor Belan - 100. výročie narodenia
 • Recenzie a anotácie:
 • KUMANOVÁ, Zuza: Arne B. Mann. Rómski kováči na Slovensku
Múzeum 4/2020
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €