Pamiatky a múzeá 4/2012

Štvrťročník v slovenskom jazyku, rozsiahle resumé v nemeckom a anglickom jazyku

Obsah

 • MEDVECKÝ, Jozef: Smrť a Korunovanie Panny Márie. Gotická freska v Nitre
 • HUPKO, Daniel: Historizmus v architektúre pálfiovských sídiel
 • JURČOVÁ, Simonne: Kamenné tajomstvá z voderadského parku
 • GERÁT, Ivan: Martýrium sv. Adriána v Sabinove
 • KENDROVÁ, Zlatica: Pietizmus v Glosiovom spevníku
 • PARAČOVÁ, Andrea: Kaštieľ v Radoli
 • STRELEC, Karol: Bardejovské kúpeľné sklo z 19. storočia
 • MYSLIVCOVÁ, Zora: Borová hora – pamäť krajiny
 • SZALAY, Peter – Pilný Ivan – Cebecauerová Daniela: Fasády obytného komplexu UNITAS v Bratislave
 • SAMUEL, Marián – Žažová Henrieta – Glocková Barbora – Kürthy Luboš: Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach
 • BEŇOVÁ, Katarína – Borkowska Monika: Krst Vajka z Nitrianskej galérie
 • ALÁČ, Ján – Pulišová Ľudmila: Vodné mlyny v Gemeri-Malohonte v súčasnosti
 • LACKO, Ján: Pozoruhodná železiarska pamiatka vo Vlachove
 • BURAN, Dušan: Europa Jagellonica v Kutnej Hore
 • FRAŠTIA, Marek – Haličková Jana – Chlepková Miroslava – Marčiš Marián: Optické a laserové skenovanie banskoštiavnickej Kalvárie
Pamiatky a múzeá 4/2012
Cena bez DPH: 3,29 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,29 €