Zborník História 53

Obsah

 • Štúdie:
 • JANOŠÍK, Jiří: Zachované včasnostredoveké kresťanské zvony v kontinentálnej Európe a ich typológia
 • LENGOVÁ, Miriam: Mäsiarske cechy a ich tradície na Spiši v mestách v 16. a 17. storočí na základe zachovaných cechových písomností v archívoch
 • GILÁNYI, Marek: Portrét biskupa na Bratislavskom hrade
 • Materiálové štúdie:
 • BIRKUŠOVÁ, Sylvia - BOLERÁZSKY, Andrej: Zbierka textílií z pozostalosti gen. M. R. Štefánika v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a ich reštaurovanie
 • PÍREK, Michal: Významné akvizície fondu historických militárií SNM-HM v roku 2016
 • Výstavy:
 • GABUROVÁ, Jasna: Výstavy na Bratislavskom hrade
 • Recenzie, správy a anotácie:
 • MACHAJDÍKOVÁ, Elena: Z cechovej truhlice, Cechové pamiatky na Slovensku, SNM-Historické múzeum
 • TVRDOŇOVÁ, Daniela: Kultúrne inštitúcie v archívnych dokumentoch (Od mecenátu po štátnu podporu)
 • BESEDIČ, Martin: Z cechovej truhlice - cechové pamiatky na Slovensku. Katalóg výstavy
Zborník História 53
Cena bez DPH: 9,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 9,00 €