Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LXV - 2019

Obsah

  • HAGARA L.: Mykofloristické lokality Andreja Kmeťa v Štiavnickych vrchoch. / Mycofloristical localities of Andrej Kmeť at Štiavnicke vrchy Mountains (Slovakia).
  • GBÚROVÁ ŠTUBŇOVÁ E., KAUTMANOVÁ I., ARENDT D., SZABÓOVÁ D., LALINKSÁ-VOLEKOVÁ B., KAUTMAN J., BRACHTÝ O.: Biodiverzita maroorganizmov v oblastiach ovplyvnených ťažbou antimónových rúd na Slovensku. / Biodiversity of macroorganism in the areas affected by antimony mining in Slovakua.
  • UHERČÍKOVÁ E.: Zbierka semien a plodov v Slovenskom národnom múzeu-Prírodovednom múzeu v Bratislave. / The collection of plant seeds and fruits in collections of Slovak National Museum-Natural History Museum in Bratislava.
  • ČAČANÝ J.: Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Borskej nížine. / First record of a vialable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Borská nížina Lowland (Slovakia).
  • JANSKÝ V.: Zaujímavý výskyt cikády jaseňovej (Cicada orni) v Bratislave. / Interesting occurence of Cicada orni in Bratislava (Slovakia).
  • MAJZLAN O., GAJDOŠ P.: Diverzita chrobákov (Coleoptera) viníc a s nimi susediacich xerotermov na južnom Slovensku. / Diversity of beetles (Coleoptera) in vineyards and neighboring xerotherms (southern Slovakia).
  • ŠEFČÁKOVÁ A.: Paleomigrácie Človeka / Human Paleomigration.
  • THURZO M., JANČOVIČ P., LALINKSÁ-VOLEKOVÁ B., ŠEFČAKOVÁ A.: Chronologically and utilitarian unidentified intentional interventions in stone monoliths in the rural area of Bratislava (Slovakia). / Chronologicky a utilitárne neidentifikované intencionálne zásahy na kamenných monolitoch v extraviláne Bratislavy.
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LXV - 2019
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €