Zborník SNM v Martine, Etnografia 2017

Zborník tvoria príspevky vychádzajúce z plnenia vedeckovýskumných úloh kurátorov múzea venované spracovaniu etnografického, archeologického a kultúrnohistorického zbierkového fondu.

Obsah

 • Śtúdie a materiály:
 • NOVÁKOVÁ-BALOŠÁKOVÁ, Nadja: Reflexia mariánskeho kultu vo figurálnej plastike zo zbierky ľudového umenia Slovenského národného múzea v Martine: ikonografický typ Madona s dieťaťom
 • FERKLOVÁ, Dáša: Remeselné formy a šablóny v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine
 • BOTH, Marek: Lokačný katalóg archeologickej zbierky Štefana Janšáka (Zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine)
 • VÁLEKOVÁ, Monika: ?úzeum Martina Benku a jeho interiér
 • PEKARIKOVÁ, Barbora: K tvorbe Jitky Petrikovičovej so zameraním na obdobie 1950 - 1969
 • Správy:
 • HALMOVÁ, Mária: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2016
 • HALMOVÁ, Mária: From the Activities of the Slovak National Museum in Martin in 2016
 • VARÍNSKA, Viera: Z činnosti Archívu SNM v Martine v rokoch 2015 - 2016
 • BERCÍKOVÁ-ZAHRADNÍKOVÁ, Elena: Akvizičná činnosť Slovenského národného múzea v Martine v rokoch 2010 - 2016
 • DANEKOVÁ, Adriana: Akvizičná činnosť Múzea kultúry Rómov na Slovensku, zamerané na rómske osobnosti
 • KADLECOVÁ, Tatiana - SÝKORA, Radovan: Správa z bilaterálneho študijného pobytu v nórskych múzeách v prírode
 • OČKOVÁ, Katarína: Činnosť vo Výbore Asociácie európskych múzeí v prírode a 28. konferencia AEOM vo Veľkej Británii
 • KRÁLIKOVÁ, Eva: Stretnutie pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine
Zborník SNM v Martine, Etnografia 2017
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €