Zborník SNM v Martine, Etnografia 2018

Zborník pripomína 125. výročie založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti, v ktorej lone sa kreovalo Slovenské národné múzeum.

Obsah

 • Śtúdie a materiály:
 • HALMOVÁ, Mária: Muzeálne slovenská spoločnosť po roku 1918 s ohľadom na spoluprácu a pôsobenie českých osobností v SNM v rokoch 1918 - 1938
 • PEKARÍKOVÁ, Barbora: "..., k službám oddaný..." Stavba druhej budovy Slovenského národného múzea v Martine na základe archívnych dokumentov (1928 - 1933)
 • VÁLEKOVÁ, Hana: K vzniku a činnosti Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností s osobitým zreteľom na pôsobenie českých osobností
 • MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora: Sociálno-zdravotná situácia detí na Slovensku po vzniku prvej Československej republiky
 • Správy:
 • HALMOVÁ, Mária: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2017
 • HALMOVÁ, Mária: From the Activities of the Slovak National Museum in Martin in 2017
 • ĎURDÍKOVÁ, Jaroslava: Prezentačné podujatia v Múzeum slovenskej dediny v rokoch 2008 - 2017
 • PEŤOVÁ, Anna: Knižnica SNM v Martine. Správa o knižničnom fonde za roky 2016 - 2017
 • STRAKOVÁ, Slávka: Ako zapájať dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? Vzdelávanie dospelých v rámci programu Erazmus+
 • KADLECOVÁ, Tatiana: Správa z konferencie "Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice"
Zborník SNM v Martine, Etnografia 2018
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €