Zborník SNM v Martine, Etnografia 2019

Jubilejný 60. ročník Zborníka Slovenského národného múzea v Martine - Etnografia.

Obsah

 • Štúdie a materiály:
 • NOVÁKOVÁ, Nadja: Figurálna drevená plastika z 20. storočia v zbierke Slovenského národného múzea v Martine - súčasný stav a perspektívy
 • MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora: Kolekcia pretkávaného textilu v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea v Martine
 • BUCIOVÁ ŠAJGALÍKOVÁ, Bronislava: Ľudový odev pochádzajúci z okolia Svätého Kríža v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine
 • SÝKORA, Radovan: Zvonkárska dielňa zo Zázrivej v Múzeu slovenskej dediny
 • BOTH, Marek: Lokačný katalóg archeologixkej zbierky Andreja Kmeťa (zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine)
 • WÁGNEROVÁ, Barbora: "... k službám oddaný..." Vnútorné zariadenie druhej budovy Slovenského národného múzea v Martine na základe archívnych dokumentov 1932 - 1938
 • DANEKOVÁ, Adriana: Účasť Rómov na domácom odboji v období druhej svetovej vojny
 • Správy:
 • HALMOVÁ, Mária: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2018
 • HALMOVÁ, Mária: On the Activity of the Slovak National Museum in Martin in 2018
 • VARINSKÁ, Viera: Z činnosti archívu Slovenského národného múzea v Martine v rokoch 2017 - 2018
 • SÝKORA, Radovan: Realizácia projektu "Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní v Múzeu slovenskej dediny
 • FERKLOVÁ, Daša: Akvizície z tvorby významných osobností fotografického sveta v Slovenskom národnom múzeu v Martine od polovice 90. rokov 20. storočia
 • SÝKORA, Radovan: 29. konferencia Asociácie európskych múzeí v prírode
 • KADLECOVÁ, Tatiana: Správa z konferencie Múzeá v prírode - koncepcie, realita, vízie
 • KRÁLIKOVÁ, Eva: Živena - Muzeálna slovenská spoločnosť - Slovenské národné múzeum (príspevok k 150. výročiu založenia spolku Živena)
 • PEŤOVÁ, Anna: Časopis Živena vo fonde knižnice Slovenského národného múzea v Martine
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Anna - WAWRZCZAK, Maciej: Zaujímavý mosadzný predmet z Jezerska, okres Kežmarok (severný Spiš)
Zborník SNM v Martine, Etnografia 2019
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €