Acta Judaica Slovaca 24, 2019

24. číslo periodika Acta Judaica Slovaca prináša čitateľom unikátny príspevok profesorky rímskej univerzity Fiorelly Kostoris, v ktorom sa zaoberá postavením žien v židovsko-rýnskom mystickom prúde 12. – 13. storočia. Príspevok je prekladom z talianskeho jazyka a je vôbec prvým vedeckým článkom tejto známej talianskej profesorky publikovaným v slovenskom jazyku. Ďalšími príspevkami sú autorské práce členov kolektívu Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry a Múzea holokaustu v Seredi Mateja Beránka, Jany Schreiberovej a Stanislavy Šikulovej.

Obsah

  • Fiorella KOSTORIS: Postavenie ženy v židovsko-rýnskom mystickom prúde 12. – 13. storočia.
  • Jana SCHREIBEROVÁ: Prezentovanie judaík detským a školským skupinám v SNM-MŽK
  • Matej BERÁNEK: Protižidovská propaganda nacistického Nemecka a slovenského štátu na príkladoch týždenníka Der Stürmer a denníka Gardista.
  • Stanislava ŠIKULOVÁ: Ako vyučovať o holokauste
Acta Judaica Slovaca 24, 2019
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €