Jozef Sulaček –Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 2. časť

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry prináša pre slovenského čitateľa knižnú novinku: „Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“ od Jozefa Sulačeka. Táto mimoriadna publikácia ideovo nadväzuje na sériu kníh Jozefa Sulačeka, ktoré vyšli v edícii Judaica Slovaca: „Biele plášte (I. a II.)“ – , sleduje životné príbehy perzekuovaných židovských lekárov a „Právnici práva zbavení (I. a II.)“ o pohnutých osudoch židovských právnikov na Slovensku v období holokaustu. Autorovi sa podarilo zhromaždiť archívny materiál ohromujúceho a unikátneho rozsahu a popísať v širších historických súvislostiach doby, ktorá sa prirodzene dotkla aj inžinierskeho stavu, osudy jednej časti židovskej inteligencie. Zatiaľ, čo prvá časť sa venuje téme všeobecne druhá prináša menný zoznam židovských inžinierov s krátkym životopisným profilom. Ing. arch. Ivan Gojdič o publikácii píše: „...pozoruhodným aspektom publikácie je nadhľad autora, ktorý celý text zvláda bez emócií, jednostrannosti, skresľovania faktov a pocitu zatrpknutosti...je neodiskutovateľné, že problém holokaustu chápe a že si pokladá za povinnosť informovať o ňom i nastupujúce generácie národa.“

Obsah

  • Výberový zoznam židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 - 1945
Jozef Sulaček –Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 2. časť
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €