Klenotnica. Poklady depozitára drahých kovov

Klenotnica je schránka či miestnosť, kde sa uchovávajú klenoty a drahocennosti. V priestoroch Klenotnice na Bratislavskom hrade sú verejnosti prezentované striebornícke práce patriace k najatraktívnejším predmetom v zbierkovom fonde drahých kovov Slovenského národného múzea - Historického múzea.

Klenotnica. Poklady depozitára drahých kovov
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €