Maľovanka: Martin Benka

Autor: Ilustrácie: Zuzana Hlavatá

Martin Benka (1888 – 1971) svojím dielom položil základné piliere slovenskej výtvarnej kultúry. Bol „renesančným“ človekom so všestrannými umeleckými záujmami, výtvarnými, hudobnými a literárnymi. Svoj život zasvätil maľbe, ale venoval sa i grafike a ilustrácii. Umelec pôvodom zo Záhoria precestoval viaceré krajiny, no najviac mu prirástla k srdcu severoslovenská horská krajina. V rámci svojej tvorby si vytvoril neopakovateľný rukopis, ktorým citlivo reflektoval obraz slovenskej prírody a zachytil bežných ľudí pri práci. V rukách držíte maľovanku inšpirovanú maľbami a kresbami Martina Benku, ktorá vznikla pri príležitosti výstavy v SNM – Historickom múzeu (21. 9. 2018 – 31. 12. 2019). Prajeme veľa príjemných chvíľ pri objavovaní diela tohto slovenského velikána.

Maľby a ilustrácie sú zo zbierky Slovenského národného múzea v Martine.
Ilustrácie: Zuzana Hlavatá
Grafický dizajn: Matúš Lányi
Zostavila: Ľubica Fandl Drangová
Jazyková korektúra: Andrea Litváková
Preklad: Juraj Kubica, Martin Nichta
Špeciálne poďakovanie: Peter Barta, Jana Hutťanová, Matúš Lányi, Andrea Litváková, Tomáš Malečka, Slavomír Pjatek, Monika Váleková, Martina Vyskupová


Maľovanka: Martin Benka
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €