Mária Terézia - Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov

Autor: Múzeum Betliar

Prečo Mária Terézia a prečo práve v Betliari? Odpovedí na tieto otázky je niekoľko: okrem toho, že pozitívne vnímanie kráľovnej patrí k vzácnym zhodám v odborných i laických kruhoch, v tomto roku si pripomíname okrúhle, 300. výročie jej narodenia. Dôvody, pre ktoré sa jedno „malé“ múzeum rozhodne reflektovať na takéto jubileum, sú hádam zrejmé; neskrývaným posmelením je nezáujem iných fondových inštitúcií o túto významnú kultúrnu udalosť, na ktorú reagovalo jedine susedné Rakúsko vyhlásením Roka Márie Terézie. Odpoveďou na druhú otázku sú historické súvislosti rodu Andrássy, ktorý práve v období vlády prvej ženy na uhorskom tróne získava významnejšie postavenie. Pripraviť výstavu v čase, keď už odzneli všetky domáce a zahraničné konferencie a rakúske výstavy k tejto téme, je zrejme poľahčujúcou okolnosťou, nie však jednoduchou úlohou. Múzeum Betliar je už istý čas, v dôsledku požiaru na hrade Krásna Hôrka, v nezvyčajnom pracovnom režime, ktorý možno trochu nadsadene označiť ako kreatívne provizórium. Vďaka tvorbe koncepcie expozícií a budúceho fungovania hradu sa neustále formujú aj predstavy kurátorov múzea o jeho zbierkovom fonde. Je nesmierne dôležité tento proces uvažovania prezentovať aj verejne, k čomu slúžia predovšetkým výstavy, ktoré ukazujú posun vo vnímaní predmetov, ich reštaurovanie a otvárajú nové možnosti ich teoretického ukotvenia. Betliarske výstavy sa stali fascinujúcim priestorom pre objavovanie súvislostí v dejinách Krásnej Hôrky i kaštieľa Betliar, predmetov, desaťročia ukrytých v zamknutých zásuvkách, či len neviditeľných pre našu ľahostajnosť. Sme hrdí na to, že okrem jedinečných domácich zbierok dokážeme návštevníkom ponúknuť aj vzácne kusy z domácich a zahraničných múzeí a galérií, ktoré plnia významnú funkciu v dopovedaní širšieho kontextu. Doteraz každá naša výstava (o kráľovnej Alžbete, o nálezoch z kaštieľa Betliar, o Žofii Serédyovej, či o prelome 19. a 20. storočia) si kládla za povinnosť poukázať na prítomnosť Slovenska a jeho regiónov v európskych dejinách. Mapovať nadregionálne súvislosti a bohaté nadnárodné kontakty, ktoré mali naše historické osobnosti, považujeme za potrebné predovšetkým v čase, kedy autorita spoločných európskych hodnôt zažíva krízu. Chceme preto upozorňovať na vzory, ktoré predstavujú neodmysliteľnú súčasť našej kultúry a podieľali sa na formovaní našej identity. Sme presvedčení, že Mária Terézia a Andrássyovci k takýmto vzorom nepochybne patria.

Obsah

 • Výstava o Márii Terézii v Betliari
  Július Barczi

  Mária Terézia – panovníčka, matka, žena hodná obdivu 9 (13.5.1717 – 29.11.1780)
  Eva Kowalská

  Andrássyovci v období vlády Márie Terézie
  Martin Bartoš

  In Arce Krasnahorka
  Príbeh zbierok Andrássyovcov z tereziánskeho obdobia
  Július Barczi

  Galéria husárskych dôstojníkov ako prejav reprezentácie v betliarskej rezidencii Karola Andrássyho
  Silvia Lörinčíková

  Katalóg diel
  Tímea Mátéová, Július Barczi
Mária Terézia - Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €