Múzeum 2/2018

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • DAS LEHOTSKÁ, Miriam: Pramene hudby na Slovensku v medzinárodnom kontexte
  • URDOVÁ, Sylvia: Odborná dokumentácia zbierkového fondu v SNM-Hudobnom múzeu
  • BAKIČOVÁ, Veronika: Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave
  • ŠTEFANCOVÁ, Dagmar: Profil Českého muzea hudby v roce dvoustého jubilea Národního muzea v Praze
  • FOJTÍKOVÁ, Lucia: Ako ďalej s populárnou hudbou v SNM-Hudobnom múzeu?
Múzeum 2/2018
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €