Múzeum 4/2018

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • STEHLÍK, Michal: Česká muzea a jejich (ne)schopnost reflexe dějin 20. století
  • KUŠNÍR, Jozef: Vznik Československej republiky v roku 1918 a mesto Prešov
  • RUSNÁK, Pavol: Pomocný materiál ako jeden z pilierov dokumentácie politických dejín
Múzeum 4/2018
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €