Rusko a Habsburská monarchia / Russia and Habsburg Empire

Slovenský príspevok k výstave Zlatý vek Peterhofu, od Petra I. po Katarínu II. sleduje cieľ priblížiť prostredníctvom predmetov z fondov slovenských múzeí, galérií a archívov niektoré základné momenty vzťahov Ruska a habsburskej ríše v 18. storočí. Predstavuje historické osobnosti aj kľúčové udalosti, ktoré zohrali významnú úlohu vo vzájomných vzťahoch medzi oboma ríšami.

Rusko a Habsburská monarchia / Russia and Habsburg Empire
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €