Svedectvo odvahy

Autor: PEČERSKIJ, Alexander

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry sa dlhodobo venuje histórii nacistického vyhladzovacieho tábora v Sobibore. Z hľadiska vyrovnania sa s minulosťou, ktorá sa spája s tragickým obdobím holokaustu, je táto publikácia na Slovensku veľmi aktuálna. Aj dnes sme svedkami ospravedlňovania, skresľovania či dokonca popierania udalostí, ktoré sa udiali počas existencie vojnového slovenského štátu a ktorých výsledkom bolo vyvraždenie približne 80 % populácie židovského obyvateľstva Slovenska. V tejto smutnej štatistike zohráva významnú úlohu práve nacistický vyhladzovací tábor Sobibor, ktorý sa s počtom 25 000 obetí stal miestom najmasovejšej vraždy slovenských Židov. Okrem masového vraždenia je však Sobibor aj miestom prejavu nesmiernej ľudskej vôle, odvahy a túžby po slobode, ktorá bola pretavená do najväčšieho úspešného povstania väzňov v nacistických táboroch smrti. Jedným z najdôležitejších vodcov povstania bol práve Alexander „Saša“ Pečerskij, ktorý sa do Sobiboru dostal ako vojnový zajatec a ktorého vojenské skúsenosti boli kľúčovými pri príprave a realizácii povstania. Publikácia prináša opis udalostí od jeho zajatia ako vojaka Červenej armády až po deportáciu na základe rasových zákonov a úspešný útek z tábora smrti. Jednotlivé udalosti sú spracované za základe prepisu jeho prerozprávaných spomienok, spísaných pravdepodobne v období rokov 1964 – 1973 a doplnených cenzurovanými spomienkami publikovanými za jeho života.

Svedectvo odvahy
Cena bez DPH: 6,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,00 €