Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Božiková Miriam vedúca oddelenia národopisu, zástupkyňa riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
sk:mobil +421 908 795 301
Cuper Stanislav správca budov Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
sk:mobil /
Čičvara Michal kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 907 814 458
Džoganík Jaroslav riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
sk:mobil +421 907 584 287
Holodňáková Emília knihovníčka, lektorka odd. histórie Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1005
Kosťová Iveta záhradníčka, hospodársko-správne odd. Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /
sk:mobil /
Kravcová Mária pokladníčka, hospodársko-správne odd. Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1001
Maťašová Beáta vedúca hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
sk:mobil /
Mitrušková Oľga upratovačka, hospodársko-správne odd. Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /
sk:mobil /
Puškár Ladislav vedúci oddelenia histórie Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
sk:voip +421 907 814 457
Ražina Ľudmila vedúca oddelenia dokumentácie, prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1004
sk:mobil +421 908 795 086
Tchír Michal údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
sk:mobil /
Vasilenko, Rudolf údržbár, hospodársko-správne odd. Festivalova ul.
089 01 Svidník 
 
Telefón /
sk:mobil /
Vasilenková, Iveta kurátorka, odd. národopisu Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Macková Dana lektorka, odd. dokumentácie, prezentácie a služieb Partizánska 45-Galéria DM
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1006
Múzeum rusínskej kultúry