Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Pokladňa Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov Krásnohorské Podhradie  
Telefón +421 58 732 2034
sk:mobil +421 918 728 401
Vnútorná ochrana /VO/ Hrad Krásna Hôrka Krásnohorské Podhradie   
Telefón +421 905 405 884
Baffyová, Zuzana sprievodkyňa - kaštieľ Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 400
Baloghová, Barbora konzervátorka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 907 646 106
Cirbusová, Ľudmila upratovačka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Červenák, Stanislav člen vnútornej ochrany (VO) - kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Červenák, Štefan vodič, strojník Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 728 396
Dovec Jaroslav referent údržby zelene Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
sk:mobil +421 918 853 714
Eliáš, Vladimír grafik, fotograf Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
sk:mobil +421 903 638 071
Gonos, Marcel člen vnútornej ochrany (VO) - hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Jerga, Jaroslav konzervátor Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 728 397
Kardos, Jaroslav člen vnútornej ochrany (VO) - hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Kissová, Adriána dokumentátorka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 395
Koch, Štefan člen vnútornej ochrany (VO) - kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Kovács, Zoltán člen vnútornej ochrany (VO) - kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Krajčiová, Judita sprievodkyňa - kaštieľ Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 686 634
Lachová, Anna reštaurátorka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 915 716 634
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 905 512 266
Lőrincz, Róbert člen vnútornej ochrany (VO) - hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Lükőová, Terézia sprievodkyňa - mauzóleum Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón +421 58 732 2034
sk:mobil +421 918 728 401
Mátéová, Tímea riaditeľka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 915 716 633
Máťuš, Milan člen vnútornej ochrany (VO) - hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Molčanová, Eva sprievodkyňa - kaštieľ Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Molnár, Matúš vedúci Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond, kurátor Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
Pošli mail
sk:mobil +421 907 646 579
Nagyová, Brigita špecialistka pre ochranu parku Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 728 389
Nemes, Árpád údržbár Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 728 398
Polák, Miroslav člen vnútornej ochrany (VO) - kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Rusnáková, Zuzana sprievodkyňa - Mauzóleum Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón +421 58 732 2034
sk:mobil +421 918 728 401
Smolková, Jana personálna a mzdová referentka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 905 202 574
Szárazová, Zuzana sprievodkyňa - kaštieľ Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 400 
Šmelková, Erika zástupkyňa riaditeľky, vedúca Oddelenia prevádzky a technickej činnosti, projektová manažérka pre obnovu hradu Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 399
Vavreková, Viera asistentka riaditeľky, knihovníčka Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 391
Zagibová, Eva sprievodkyňa v expozícii Mauzóleum Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar 
 
Telefón +421 58 732 2034
sk:mobil +421 918 728 401
Pokladňa Kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón +421 58 798 3197
sk:mobil +421 918 728 400
Vnútorná ochrana /VO/ Kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón +421 918 649 092
Stanková, Erika upratovačka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón /
sk:mobil /
Straková, Veronika Vedúca oddelenia marketingu, PR a múzejnej pedagogiky Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 723 500
Bányázsová, Katarína archivárka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 390
Horvát, Ladislav správca budov Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 908 728 392
Lindák, Eduard robotník v parku Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón /
sk:mobil /
Merva, Marián robotník v parku Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón /
sk:mobil /
Palko, Radovan robotník v parku Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón /
sk:mobil /
Sýkora, Jakub kultúrno-propagačný manažér Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 917 547 181
Kolesárová, Zuzana upratovačka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón /
sk:mobil /
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry