Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Meno Pracovná pozícia Adresa Zoradené podľa: Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Kancková, Agnesa - rodičovská dovolenka lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Veselovský, Pavol informátor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Šinková, Eva kultúrno-propagačný manažér Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Veselovská, Dana kultúrno-propagačná manažérka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
sk:mobil 0918 999 607
Priatka, Marián záhradník Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón /
sk:mobil /
Juhaszová, Barbora – rodičovská dovolenka kultúrno-propagačná manažérka Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Lemešani Dávid upratovač Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
04001 Košice
 
Telefón /
sk:mobil /
Ötvös, Anna kurátorka Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421 55 242 00 10
Rácz, Valéria kultúrno-propagačná manažérka Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
040 01 Košice
Pošli mail
Telefón +421 55 242 00 10
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
sk:mobil +421 908 385 821
Rezníčeková, Anna upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Malatincová, Božena upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Notrovická Boldogová, Noémi lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón + 421 47 48 86 113
sk:mobil /
sk:voip 473 111
Feke, Arnold zástupca riaditeľky, vedúci Oddelenia výskumu, dokumentácie, správy a ochrany zbierkového fondu Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
sk:voip 291256
Ilavská, Eva upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
 
Telefón /
sk:mobil /
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 255
sk:mobil + 421 908 737 814
sk:voip 291 255
Juhaszová, Andrea kustódka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 257
sk:voip 291 257
Kollárová, Denisa dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
sk:voip 291 251
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
sk:voip  291 258
Zsemlyeová, Mária dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
sk:voip 291 259
Bóžingová, Katarína finančná referentka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 252
sk:voip 291 252
Nagyová, Tímea kurátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 258
sk:voip 291 258
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry