Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Lacová, Daniela referentka evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
Poznan, Ľudovít konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
 
Telefón /
Spoločná linka pre zamestnancov múzea Kolektív SNM - AM Žižkova 12, P.O.BOX 13
81106 Bratislava 
 
Telefón +421 2 20 491 277
Šuttová, Andrea projektová manažérka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Bajanová, Anna kultúrno-propagačná manažérka, vedúca prezentačného oddelenia Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 274
Gábriková, Barbara konzervátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Gašparková, Hana účtovníčka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
Bazovský, Igor vedúci odborného oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 908 109 671
+421 2 20 491 274
Choma, Igor vedúci dokumentačného oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Bartík, Juraj riaditeľ Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 904 537 506
Pilková, Lucia kurátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Hanuš, Martin kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Viskupič, Michal referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Holčík Pavol referent evidencie Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail  
Jelínek, Pavol kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Nagy, Peter kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 903 361 810
Klegová, Petra finančná referentka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 273
Čambal, Radoslav zástupca riaditeľa, vedúci reštaurátorského oddelenia, kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 903 361 811
Csabiová, Sandra dokumentátorka Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Turčan, Vladimír kurátor Žižkova 12, P.O.BOX 13
811 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 903 394 260
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry