Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Árvayová, Mária upratovačka Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Baloghová, Barbora konzervátorka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421907646106
Cirbusová, Ľudmila upratovačka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Červenák, Stanislav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Červenák, Štefan vodič, strojník Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421918728396
Dovec Jaroslav referent údržby zelene Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Eliáš, Vladimír grafik, fotograf Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
sk:mobil +421903638071
Gonos, Marcel člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Jerga, Jaroslav konzervátor Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421918728397
Kardos, Jaroslav člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Koch, Štefan člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Kovács, Zoltán člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Kristofová, Beáta upratovačka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Lőrincz, Róbert člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Lükőová, Terézia lektorka a záhradníčka mauzólea v Krh. Podhradí Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
Telefón /
sk:mobil /
Máťuš, Milan člen strážnej služby (VO) hrad Krásna Hôrka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 905 405 884
Molčanová, Eva sprievodkyňa v expozícii kaštieľa Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Nagyová, Brigita špecialistka pre ochranu parku Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421918728389
Nemes, Árpád údržbár Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421918728398
Polák, Miroslav člen strážnej služby (VO) expozície kaštieľa Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
 
sk:mobil +421 918 649 092
Rusnáková, Zuzana sprievodkyňa a pokladníčka v mauzóleu Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Zagibová, Eva sprievodkyňa v mauzóleu Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil /
Pokladňa Kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón +421918728400
Pokladňa Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov Krásnohorské Podhradie  
Telefón +421918728401
SBS Kaštieľ Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón +421918649092
SBS Hrad Krásna Hôrka Krásnohorské Podhradie   
Telefón +421905405884
Jakub Sýkora kultúrno-propagačný manažér Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
 
Telefón /
sk:mobil +421 918 725 400
Kissová, Adriána dokumentarista Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 915 876 669
Lachová, Anna reštaurátorka, kurátorka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421915716634
Šmelková, Erika projektová manažérka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421918728399
Toplanský, Ivan správca budov Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421918853714
Lázárová, Jana vedúca Oddelenia ekonomiky a referát personalistiky Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421905512266
Smolková, Jana personálna a mzdová referentka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421905202574
Krajčiová, Judita pokladňa Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 686 634
Molnár, Matúš kurátor Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar 
Pošli mail
sk:mobil +421907646579
Roxer, Radovan vedúci Oddelenia prevádzky a technickej činnosti Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421918728392
Baffyová, Zuzana sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 400
Szárazová, Zuzana pokladníčka, sprievodkyňa expozície kaštieľa Betliar Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 918 728 400 
Mátéová, Tímea riaditeľka Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
sk:mobil +421 915 716 633
Straková, Veronika Vedúca oddelenia marketingu, PR a múzejnej pedagogiky Lesná ulica 9/17
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 798 3118
sk:mobil +421 918 723 500
Vavreková, Viera asistentka riaditeľky, knihovníčka Lesná ulica 9/17 
049 21 Betliar
Pošli mail
Telefón +421 58 79 83 118
sk:mobil +421918728391
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry