Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Ilavská, Eva upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
 
Telefón /
sk:mobil /
Rezníčeková, Anna upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Malatincová, Božena upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Kancková, Agnesa - rodičovská dovolenka lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Veselovský, Pavol informátor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Priatka, Marián záhradník Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón /
sk:mobil /
Juhaszová, Andrea kustódka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 257
sk:voip 291 257
Feke, Arnold zástupca riaditeľky, vedúci Oddelenia výskumu, dokumentácie, správy a ochrany zbierkového fondu Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
sk:voip 291256
Veselovská, Dana kultúrno-propagačná manažérka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
sk:mobil 0918 999 607
Kollárová, Denisa vedúca prezentačno - prevádzkového oddelenia Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
sk:voip 291 251
Šinková, Eva kultúrno-propagačný manažér Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 255
sk:mobil + 421 908 737 814
sk:voip 291 255
Juhaszová, Barbora – rodičovská dovolenka kultúrno-propagačná manažérka Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Ötvös, Anna kurátorka Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421 55 242 00 10
Bóžingová, Katarína finančná referentka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 252
sk:voip 291 252
Notrovická Boldogová, Noémi lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón + 421 47 48 86 113
sk:mobil /
sk:voip 473 111
Nagyová, Tímea kurátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 258
sk:voip 291 258
Rácz, Valéria kultúrno-propagačná manažérka Pamätná výstava Sándora Máraia, Mäsiarska 35
040 01 Košice
Pošli mail
Telefón +421 55 242 00 10
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
sk:mobil +421 908 385 821
Nagyová, Zsofia kurátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry