Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Boldogová, Noémi lektorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
Feke, Arnold kurátor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 256
sk:voip 291256
Ilavská, Eva upratovačka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
 
Telefón /
sk:mobil /
Jarábik, Gabriella riaditeľka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 255
sk:mobil + 421 908 737 814
sk:voip 291 255
Juhaszová, Andrea - rodičovská dovolenka dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
 
Telefón /
sk:mobil /
Juhaszová, Barbora – rodičovská dovolenka kultúrno-propagačná manažérka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421557287303
Kancková, Agnesa - rodičovská dovolenka lektorka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Kollárová, Denisa dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 59 291 251
sk:voip 291 251
Kotiers, Andrej lektor Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón +421 2 59 207 258
sk:voip  291 258
Lemešani Dávid upratovač Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
sk:mobil +421 557 287 303
Lépes, Anikó zástupkyňa riaditeľky, vedúca Prezentačno-prevádzkového oddelenia Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 258 
sk:mobil +421 911 246 566
sk:voip 291 258
Malatincová, Božena upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Némethová, Zita lektorka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
Pošli mail
Telefón +421 47 48 86 113
sk:mobil +421 908 385 821
Ötvös, Anna kurátorka Mäsiarska 35
04001 Košice
Pošli mail
Telefón +421 55 242 00 10
Priatka, Marián záhradník Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
Rácz, Valéria kultúrno-propagačná manažérka Mäsiarska 35
040 01 Košice
Pošli mail
Telefón +421 55 242 00 10
Rezníčeková, Anna upratovačka Pamätný dom Kálmána Mikszátha
991 05 Sklabiná
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip /
Šinková, Eva kultúrno-propagačný manažér Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
Veselovská, Dana kultúrno-propagačná manažérka Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
Pošli mail
Telefón +421 47 48 97 189
sk:mobil 0918 999 607
Veselovský, Pavol informátor Kaštieľ Imre Madácha
991 02 Dolná Strehová
 
Telefón +421 47 48 97 189
Zsemlyeová, Mária dokumentátorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 59 207 259
sk:voip 291 259
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry