Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Meno Zoradené podľa: Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Astaloš, Boris kurátor – zoológ – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 117
sk:voip 435 117
Astalošová, Lenka finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 221
sk:voip 434 221
Bendík, Andrej vedúci múzea Múzea Andreja Kmeťa Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 111
sk:voip 435 111
Bílková, Lýdia dokumentátorka – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 238
sk:voip 434 238
Blahová, Eva dokumentátorka – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 239
sk:voip 434 239
Both, Marek kurátor – archeológ – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 224
sk:voip 434 224
Brisudová Janka upratovačka – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. A. Kmeťa 20
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 113
sk:voip 435 113
Brožová, Alena dokumentátorka, vedúca Oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 238
sk:voip 434 238
Bukovenová, Zuzana pokladníčka, lektorka, múzejná pedagogička – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. A. Kmeťa 20
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 113
sk:voip 435 113
Čerepová, Jana archivárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 229
sk:mobil /
sk:voip 434 229
Čerňanská Zdenka lektorka, kultúrno-propagačná manažérka – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 109
sk:voip 438 109
Daneková, Adriana kurátorka – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Areál MSD Jahodnícke háje 
Martin
Pošli mail
Telefón  +421 43 24 61 111
Dendisová, Janka personalistka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 222
sk:voip 434 222
Dériová, Veronika dokumentaristka, knihovníčka – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 110
sk:voip 435 110
Dudková, Eva – materská dovolenka kurátorka – etnologička – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
sk:voip 434 237
Ďurdíková, Jaroslava kultúrno-propagačná manažérka – Múzeum slovenskej dediny Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 115
sk:voip 438 115
Ferklová, Daša kurátorka – etnologička; vedúca Oddelenia historických a etnografických zbierok – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 236
sk:voip 434 236
Fulírová, Iveta pokladníčka, lektorka – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. A. Kmeťa 20
036 01 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 113
sk:voip 435 113
Gazdíková, Alžbeta kurátorka – etnologička – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
sk:mobil /
sk:voip 434 237
Georgievski, Milan kurátor – historik – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 224
sk:mobil /
sk:voip 434 224
Halmová, Mária zástupkyňa riaditeľa Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 227
sk:voip 434 227
Haršányiová, Monika ekonómka, vedúca Ekonomického oddelenia a Oddelenia prevádzkovo-technického Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 228
sk:voip 434 228
Jaššová, Simona (materská dovolenka) kurátorka – etnologička – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail  
Kadlecová, Tatiana - materská dovolenka kurátorka – etnografka – Múzeum slovenskej dediny Areál MSD
036 01 Martin
Pošli mail  
Kasala, Martin kurátor agroexpozície – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 113
sk:voip 438 113
Kiripolská, Anna kurátorka - etnografka, fond ľudového nábytku – Múzeum slovenskej dediny Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 109
sk:voip 438 109
Kiripolská, Milena kultúrno-propagačná manažérka, vedúca Oddelenia prezentácie a marketingu Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231 ; +421 43 2454 223
sk:voip 434 223
Kmeť, Branislav vedúci prevádzky MSD – Múzeum slovenskej dediny Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
sk:voip 438 111
Kohútová Andrea konzervátorka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
 
Telefón +421 43 24 54 241
sk:voip 434 241
Konečná, Michaela kultúrno-propagačná manažérka – Múzeum slovenskej dediny Areál MSD
036 01 Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 114
sk:voip 438 114
Kozáková, Vlasta referentka komisionálneho predaja, lektorka, múzejná pedagogička – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231
Lackanič, Pavol kurátor - etnológ Jahodnícke háje
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 109
sk:voip 438 109
Lanková, Miroslava dokumentaristka, kustódka – Múzeum slovenskej dediny Areál MSD
Jahodnícke háje
Pošli mail
Telefón +421 43 24 58 111
sk:voip 438 111
Líšková Miroslava účtovníčka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 221
sk:voip 434 221
Marková Anna lektorka, dokumentátorka – Múzeum Martina Benku Kuzmányho 34
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 57 111
sk:voip 437 111
Murček, Branislav kurátor – etnograf – Etnografické múzeum Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 01 Martin Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 235
sk:voip 434 235
Nemčeková, Jana finančná referentka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 221
sk:voip 434 221
Nováková, Nadja kurátorka – etnologička Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
sk:voip 434 237
Očka, Stanislav kurátor – botanik – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 116
sk:voip 435 116
Očková, Katarína kurátorka – Etnografické múzeum Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 01 Martin
03601 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 220
sk:voip 434 237
Paučinová, Tatiana kultúrno-propagačná manažérka, Oddelenie prezentácie a marketingu Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 2454 223
sk:voip 434 223
Peťová, Anna knihovníčka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 232
sk:voip 434 232
Sedláčková, Michala kurátorka – archivárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 229
sk:voip 434 229
Segľová, Lucia kurátorka – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231
Siekliková, Tatiana dokumentátorka – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku sídlo: Moyzesova 11, Martin (poštová: Malá hora 2, P. O. BOX 155)
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 56 111
sk:voip 436 111
Škuta Ľubomír údržbár Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
   
Stareková, Terézia referentka pre prevádzku Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 225
sk:voip 434 225
Štillová Katarína sekretárka Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 413 3096; +421 43 24 54 220
sk:voip 434 220
Sumková, Barbora (materská dovolenka) kurátorka – etnologička – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 237
Sýkora, Radovan riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 226
+421 43 24 54 220
sk:voip 434 226
Váleková, Monika kurátorka – Múzeum Martina Benku Kuzmányho 34
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 57 112
sk:voip 437 112
Veselovský, Marián konzervátor Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 241
sk:voip 434 241
Wágnerová, Barbora (Pekaríková) kurátorka – kunsthistorička – Etnografické múzeum Malá hora 2, P. O. BOX 155
036 80 Martin 
Pošli mail
Telefón +421 43 24 54 231; +421 43 24 54 236
sk:voip 434 236
Zelinová, Hana kurátorka – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku sídlo: Moyzesova 11, Martin (poštová: Malá hora 2, P. O. BOX 155)
036 80 Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 42 30 136; +421 43 24 56 111
sk:voip 436 111
Žiak, Matej kurátor – entomológ – Múzeum Andreja Kmeťa Ul. Andreja Kmeťa 20 
Martin
Pošli mail
Telefón +421 43 24 55 114
sk:voip 435 114
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry