Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Holodňáková Emília knihovníčka, lektorka odd. histórie Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1005
Čičvara Michal kurátor Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 907 814 458
Vasilenková, Iveta kurátorka, odd. národopisu Festivalova ul.
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Macková Dana lektorka, odd. dokumentácie, prezentácie a služieb Partizánska 45-Galéria DM
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1006
Kravcová Mária pokladníčka, hospodársko-správne odd. Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1001
Džoganík Jaroslav riaditeľ Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 24 51 002
sk:mobil +421 907 584 287
Cuper Stanislav správca budov Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
sk:mobil /
Tchír Michal údržbár Centrálna 258
089 01 Svidník 
 
Telefón /
sk:mobil /
Vasilenko, Rudolf údržbár, hospodársko-správne odd. Festivalova ul.
089 01 Svidník 
 
Telefón /
sk:mobil /
Mitrušková Oľga upratovačka, hospodársko-správne odd. Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /
sk:mobil /
Maťašová Beáta vedúca hospodársko-správneho oddelenia Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1003
sk:mobil /
Ražina Ľudmila vedúca oddelenia dokumentácie, prezentácie a služieb Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
Telefón +421 54 245 1004
sk:mobil +421 908 795 086
Božiková Miriam vedúca oddelenia národopisu, zástupkyňa riaditeľa Centrálna 258
089 01 Svidník
Pošli mail
sk:mobil +421 908 795 301
Puškár Ladislav vedúci oddelenia histórie Centrálna 258
089 01 Svidník 
Pošli mail
sk:voip +421 907 814 457
Kosťová Iveta záhradníčka, hospodársko-správne odd. Centrálna 258
089 01 Svidník
 
Telefón /
sk:mobil /
Múzeum rusínskej kultúry