Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry
Meno Pracovná pozícia Zoradené podľa: Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Glosíková, Helena dokumentátorka Masarykova č.20
080 01 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2453 317
sk:voip 513 317
Ernest Šurim finančný referent Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2 453 318
sk:voip 513 318
Morochovič, Miroslav kurátor - etnograf Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón + 421 51 2453315 
sk:voip 513 315
Simková, Anna kurátorka Masarykova 20 
08001 Prešov 
Pošli mail
Telefón + 421 51 2453322
sk:voip 513 322
Onderková, Radka kustód Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 51 2 453 320
sk:voip 513 320
Kráľová, Ľuba riaditeľka Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512453 321
sk:mobil 0918 896 043
sk:voip 513 321
Konečný, Jozef technicko-prevádzkový zamestnanec Masarykova č.20
080 01 Prešov 
Pošli mail
Telefón +421 51 2453316
sk:mobil 0907 814 739
sk:voip 513 316
Truščinská, Jana zástupkyňa riaditeľky, kultúrno-propagačný manažér Masarykova 20
08001 Prešov
Pošli mail
Telefón +421 512 453 319
sk:voip 513 319