Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bašistová Adriana koordinátor projektu Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil 0908 622 047
Bucková, Jana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Budzáková, Eleonóra finančná referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Červeňáková, Zuzana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Demčáková, Zuzana kurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Dzimková, Zuzana archivárka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Herucová, Marta kurátorka - historička umenia Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Hricová Martina reštaurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Chmelárová, Zuzana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Kokoruďová, Ľudmila finančný referent Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Kováč Peter kurátor - etnológ Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Krompigelová, Ivana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Lačná, Miriama kultúrno-propagačná manažérka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil 0905 944 029
Lányi, Matúš výtvarník Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Mojdek, Peter výstavný technik Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Muchová, Martina referentka stravovania Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Repaský, Slavomír údržbár Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Riabec, Tomáš lektor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Rosenberger, Martin reštaurátor Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Sajdáková, Mária lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Sakáč, Juraj vodič referentského vozidla Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Sakáčová, Lucia lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Schneider, Ivana vedúca oddelenia komunikácie pre expozície v LE Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Schwirianová, Lívia lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Štofková Viera dozorkyňa Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón /
sk:mobil /
Štrbková, Lucia kustódka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Sninčáková, Zdenka vedúca oddelenia Investičnej a prevádzkovej činnosti Námestie Majstra Pavla č.40
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón 053/4512786; 053/2456111
sk:mobil 0917 315 756
Citterová, Zuzana finančná referentka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 24 56 110
kl.110
Grečková, Mária referentka PaM Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 2456 108
sk:mobil +421 905 708 853
Rusiňáková, Alžbeta lektorka, referentka evidencie Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 449
Galajdová, Adriana lektorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 12 786
Novotná, Mária riaditeľka, kurátorka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 100
sk:mobil 0905 742 428
Macejová, Martina vedúca oddelenia dokumentácie a správy zbierok Nám. Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl. 107
sk:mobil 0905 512 116
Stejskal, Martin kurátor - archeológ Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.104
sk:mobil 0905 512 138
Uhrinovský, Peter vedúci oddelenia ekonomickej činnosti a kontroly Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.105
sk:mobil 0918 580 963
Liščák, Ľubomír fotograf,vodič Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 12 786
kl.113
sk:mobil 0905 944 029
Gonda, Pavol správca majetku, údržbár Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
 
Telefón +421 53 45 13 496
Laciňáková, Lucia knihovníčka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 45 13 496
sk:mobil 0917 482 984
Pavúková-Uharčeková, Dáša riaditeľka Námestie Majstra Pavla č. 20
054 01 Levoča
Pošli mail
Telefón +421 53 451 2786
sk:mobil +421 918 580 962
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry