Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Generálne riaditeľstvo SNM
Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip Zoradené podľa: Telefón / Mobil / Fax / Voip
Bobeková, Anna dozorkyňa Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
Csonková, Ingeborg upratovačka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip 269 230
Daxner, Pavel dozorca Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
   
Erdélyi, Róbert – rodičovská dovolenka projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil +421 918 750 214
Géciová, Oľga upratovačka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip 269 230
Imanbakiev, Lýdia – rodičovská dovolenka dozorkyňa Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Šemšejová, Iveta upratovačka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
sk:voip 269 230
Šovčík, Rastislav dozorca Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Vaňo Michal projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Kacvinská, Martina štatutárna zástupkyňa GR SNM, námestníčka GR SNM pre Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
sk:mobil +421 917 137 154
Lavrinčíková, Dagmar projektantka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón /
sk:mobil /
Ágh, András elektroúdržbár Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
 
Telefón /
sk:mobil /
Číž, Martin projektant Vajanského nábr. 2
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Hubik, Ferdinand referent pre verejné obstarávanie Vajanského nábr. 2
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón 02 204 69 168
Vlček, Tomáš kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 110 
sk:mobil +421 917 307 454
sk:voip 269 110
Vlček, Martin vedúci Oddelenia informatiky Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 118
sk:mobil +421 907 732 480
sk:voip 269 118
Haluška, Tomáš IT technik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 118
sk:mobil +421 918 784 915
sk:voip 269 118
Marek Lehotský IT technik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 118
sk:mobil +421 905 978 588
sk:voip 269 118
Ralbovská, Miroslava vedúca Oddelenia projektového riadenia a investičnej obnovy Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 124
sk:mobil +421 905 439 662
sk:voip 269 124
Kochanová, Gabriela – rodičovská dovolenka metodička Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 141
sk:voip 269 141
Gruberová, Diana metodička Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 141
sk:voip 269 141
Gardoš, Gregor vedúci Muzeologického kabinetu Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 147
sk:voip 269 147
Adamčíková, Nikola personálny referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 165
sk:voip 269 165
Dratvová, Barbora vedúca Personálneho oddelenia Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 177
sk:mobil +421 908 097 141
sk:voip 269 177
Ivančinová Nemcová, Katarína knihovníčka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 188
sk:voip 269 188
Nosková, Barbora redaktorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 242
sk:mobil /
Hollý, Tomáš kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 105
sk:mobil +421 905 873 900
sk:voip 269 105
Čižmárová, Veronika asistentka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 114
sk:voip 269 114
Tóbiová, Monika finančná referentka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 117
sk:voip 269 117
Jakubovský, Ivan grafik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 143
sk:voip 269 143
Kostolányiová, Eva projektová manažérka Vajanského nábr. 2
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 145
sk:mobil +421 917 977 884
Mrovčáková, Mariana finančná referentka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 160
Ochabová, Slávka účtovníčka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 161
sk:voip 269 161
Klein, Maroš účtovník majetku Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 166
sk:voip 269 166
Havlátová, Gabriela mzdová účtovníčka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 183
sk:voip 269 183
Céreová, Katarína referentka pre verejné obstarávanie Vajanského nábr. 2
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 193
Ovčarovičová, Nikola správca IS, oddelenie informatiky Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 118
sk:mobil +421 905 454 220
sk:voip 291 118
Lehocký, Marek informatik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 118 
sk:mobil +421 905 978 588
sk:voip 291 118
Podušelová, Gabriela metodička Žižkova 18, P. O. Box 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20491 232
sk:mobil /
sk:voip 291 232
Vášáryová, Zuzana vedúca Centra múzejnej komunikácie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 109
sk:mobil +421 915 032 062
sk:voip 269 109
Panis, Branislav generálny riaditeľ SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 114
sk:voip 269 114
Svetlánska, Marcela riaditeľka Kancelárie GR Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 137
sk:mobil +421 90 5723 662
sk:voip 269 137
Štefanidesová, Marianna projektantka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 144
sk:mobil +421 915 871 602
sk:voip 269 144
Vachová, Barbora - rodičovská dovolenka projektantka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 144
sk:mobil +421 915 871 602
Valovičová, Barbora sekretárka námestníčky GR SNM pre ÚOČ Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 146
sk:voip 269 146
Lappiová, Iveta účtovníčka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 192
sk:voip 269 192
Madrová, Michaela správkyňa budov Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 270
sk:voip 269 270
Holienčinová, Renáta vedúca Vydavateľstva Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 232
sk:voip 291 232
Machajdíková, Elena archivárka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 250
sk:mobil +421 905 978 592
sk:voip 291 250
Lipárová Janka zamestnankyňa podateľne Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 111
sk:voip 269 111
Bernadičová, Miroslava asistentka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 114
Friedová, Monika asistentka GR SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 114
sk:mobil +421 905 401 639
sk:voip 269 114
Ondráš, Miroslav investičný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 120
sk:mobil +421 918 110 478 
sk:voip 269 120
Vrátnica Vajanského   Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 121
sk:voip 269 121
SBS   Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 123
sk:voip 269 123
Gondová Silvia právnička Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 130
sk:voip 269 130
Kolárová, Viera referentka Personálneho oddelenia Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 132
sk:voip 269 132
Martanovič, Roman údržbár Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón + 421 2 204 69 139
sk:voip 269 139
Kaža, Katarína metodička Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 140
sk:voip 269 140
Bednár, Jozef námestník GR SNM pre Úsek komunikácie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 149
sk:mobil +421 915 716 910
Bodó, Tomáš námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón  +421 2 204 69 167
sk:mobil +421 905 875 840
sk:voip 269 167
Arvaiová, Alena mzdová účtovníčka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 169
sk:voip 269 169
Horínková, Alica pokladníčka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 170
sk:voip 269 170
Študovňa knižnica Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 180
sk:mobil /
sk:voip 269 180
Upratovačky   Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 230
sk:mobil /
sk:voip 269 230
Jurčíková, Ivana metodička Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 267
sk:voip 269 267
Derzsi, Silvester vedúci Oddelenia správy a prevádzky budov Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 268
sk:mobil +421 917 908 317
sk:voip 269 268
Macek, Filip referent autodopravy Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 69 300
sk:mobil +421 918 905 936
sk:voip 269 300
Vrátnica Žižkova   Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
 
Telefón +421 2 204 91 211
sk:voip 291 211
Bendeová, Gizela referentka vydavateľskej činnosti Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 231
sk:voip 291 231
Gajdošová, Magdaléna redaktorka Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 242
sk:voip 291 242
Maretta, Robert Gregor vedúci Archívu SNM Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 248
sk:voip 291 248
Klincová, Adriána archivárka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 249
sk:voip 291 249
IT oddelenie   Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 262
sk:voip 291 262
Keráčik Milan kontrolór-metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón + 421 204 912 00
sk:voip 291 200
Prírodovedné múzeum
Historické múzeum
Hudobné múzeum
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Červený Kameň
Múzeum M.R.Štefánika
Múzeum Slovenských národných rád
Múzeum Bojnice
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Múzeá v Martine
Spišské múzeum
Múzeum Betliar
Múzeum ukrajinskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry