Bohumil Bača x Premeny

od 2. 6. 2023 do 18. 9. 2023

Bohumil Bača x Premeny

Výstava Bohumila Baču – Premeny predstavuje výber autorových diel od konca 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Bohumil Bača je už od čias svojho štúdia (1962 – 1968) na oddelení monumentálnej maľby u prof. Matejku na bratislavskej VŠVU osobitou a výraznou postavou slovenského umenia poslednej tretiny 20. storočia a súčasnosti. V korpuse autorovho diela nájdeme aj nezanedbateľné množstvo realizácií gobelínov, reliéfov, mozaík alebo ilustrácií, no jadrom a hlavnou, najmarkantnejšou sférou jeho umeleckého vyjadrenia, ktorého podoby a premeny predstavuje výstava v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, je maľba.

Bohumil Bača, akad. maliar (*1943, Plavecký Mikuláš), študoval v rokoch 1962 – 1968 na oddelení monumentálnej maľby u prof. Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od ukončenia svojho štúdia podnes predstavil svoju tvorbu na desiatkach samostatných a kolektívnych výstav. Jeho diela sú zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie a v zbierkach viacerých ďalších významných galerijných inštitúcií. V roku 1998 založil Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu v Bratislave, ktorá dnes nesie názov Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču.

Výstavu nájdete v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade na 3. poschodí.