Dvojkríž

od 16. 12. 2023 do 30. 6. 2024

Dvojkríž


Výstavný projekt pútavou formou predstaví príbeh slovenskej štátnej symboliky - dvojkríža, ktorému sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým počas významných štátnych výročí a sviatkov. Ide zároveň o tradičnú a emotívnu tému, podrobne vedecky spracovanú. Ako historický národný symbol, považujeme dvojkríž za objekt všeobecne známy, v
 rôznych kontextoch a podobách je súčasťou našej identity už po celé stáročia.

Cieľom výstavy je vizuálne príťažlivo prezentovať aj menej známe a často prekvapivé časti tohto dlhého príbehu, ktorý tematicky siaha od duchovnej roviny, cez štátnu, politickú, komunálnu, športovú a vojenskú symboliku až k reklame a extrémizmu. Symboliku  predstavuje zároveň očami minulosti, v ktorej vznikala. Prostredníctvom niekoľkých tém ju približuje v troch chronologických častiach – od obdobia stredoveku po súčasnosť. Výberom exponátov zasadzuje symbol do rôznych historických kontextov. Jadro tvoria zbierkové predmety z fondov Slovenského národného múzea. Ďalšie pochádzajú z početných slovenských múzeí, galérií a archívov a zo súkromných zbierok, pričom väčšina z nich je vystavená po prvý raz. Návštevníci nájdu medzi exponátmi stredoveké kachlice, medovníkové formy, predmety zo skla, modrotlač, súčasné umelecké diela, športové dresy, reklamné predmety, ale aj extrémistické tlačoviny.

Spracovanie projektu prekvapí široko koncipovanou témou symboliky dvojkríža a najmä množstvom jeho podôb a historických súvislostí v našich dejinách. V tak veľkorysej podobe je na Slovensku prezentovaný po prvý raz. 
Výstavu autorsky pripravil Radoslav Ragač.

Výstava potrvá ešte
14 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt