Giovanni Segantini (1858 – 1899) / Výber z tvorby

od 6. 6. 2024 do 22. 9. 2024

Giovanni Segantini (1858 – 1899) / Výber z tvorby

Výstava najznámejšieho talianskeho maliara druhej polovice 19. storočia Giovanni Segantiniho (1858 – 1899) organizovaná v rámci 17. ročníka Talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.

Giovanni Segantini je predstaviteľom divizionistickej maľby, ktorý sa presadil ešte pred ukončením štúdií na Akadémii v Brere ako jeden z najtalentovanejších umelcov školy. Na rozdiel od klasických kánonov akademickej maľby svojej doby, ktoré sa vyznačujú svojou uhladenosťou, remeselnou dokonalosťou, šerosvitom či odkazmi na antiku a renesanciu; majú Segantiniho maľby naopak blízko ku každodennému životu sedliakov, pastierov a dedinskému prostrediu.

Divizionizmus, ktorého je Giovanni Segantini predstaviteľom, je štýl maľby charakteristický pre postimpresionizmus a spočíva v rozklade farieb na ich základné odtiene, ktoré sa následne nanášajú na plátno prostredníctvom malých čiarok alebo bodiek. Ide o syntézu vedy a umenia. Cieľom bolo docieliť sýtejšie farby ich spájaním priamo na sietnici oka diváka, namiesto palety maliara.

Prezentovaný výber z umelcovej tvorby predstavuje osem vzácnych diel reprezentujúcich rôzne polohy a žánre Segantiniho maľby, od zátiší, portrétov, dekoratívnej tvorby až po figurálne kompozície v duchu symbolizmu.

Výstava potrvá ešte
91 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt