Martin Jonáš / 1924 – 2024 / Maliar z belasého domu

od 10. 5. 2024 do 25. 10. 2024

Martin Jonáš / 1924 – 2024 / Maliar z belasého domu

Martin Jonáš sa narodil 9. mája 1924 v Kovačici v Srbsku ako štvrté zo šiestich detí v slovenskej roľnícko-remeselníckej rodine (otec Ján bol kožušníkom a matka Mária domácou). Vychodil štyri triedy základnej školy a absolvoval polročný poľnohospodársky kurz. Maľovať začal v roku 1945. Významne prispel k formovaniu chýrnej kovačickej enklávy slovenských naivných umelcov a stal sa jej najvýraznejšou figúrou. Vlastnil ojedinelú zbierku diel vojvodinských naivných umelcov, vzácnu knižnicu a bohatý historický a literárny archív.

Svoje diela predstavil na viac ako troch stovkách samostatných i kolektívnych výstav v takmer 50 štátoch piatich kontinentov. Jeho diela sú zastúpené vo fondoch mnohých domácich i zahraničných galérií a múzeí i v súkromných zbierkach. Je laureátom viacerých cien v oblasti výtvarného umenia, nositeľom medailí a diplomov z medzinárodných prehliadok, súťaží a výstav naivného maliarstva. Zomrel v Pančeve 31. januára 1996. Po Martinovi Jonášovi ostal výnimočný výtvarný opus – viac ako tritisíc malieb, akvarelov, kresieb a grafík.

Výstavu si môžete pozrieť na druhom poschodí Bratislavského hradu (za výstavou Na slávu a chválu) od 10. mája 2024.

Vystavené predmety patria do zbierky Ivana Melicherčíka.

Jonáš - obraz

Výstava potrvá ešte
150 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt