MIMMO ROTELLA

od 21. 4. 2023 do 18. 9. 2023

MIMMO ROTELLA

16. ročník Talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj dotvorí aj autorská výstava Mimma Rotellu, ktorú si pre vás pripravili v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom.

Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Miláno, 2006) patril medzi najvýznamnejších talianskych umelcov 20. storočia. Preslávil sa najmä svojimi dekolážami, ktorými ako prvý tvorca tejto umeleckej techniky reagoval na rastúci blahobyt, konzum a vplyv médií v povojnovom období. Vo svojej tvorbe sa hlásil k umeleckým hnutiam nový realizmus a pop art.  

„Strhávanie plagátov z múrov vnímam ako pomstu, ako protest proti spoločnosti, ktorú prešla chuť na veľkolepé zmeny a transformácie. Naliepam plagáty a potom ich strhávam: rodia sa tak nové nepredvídateľné formy. Na znak tohto protestu som sa vzdal maliarskeho stojana. Je to proces hľadania, ktorý sa však nevzťahuje na estetiku, ale na nepredvídateľnosť, na samotné nálady materiálu,“ povedal Mimmo Rotella o svojej tvorbe.

Súčasťou výstavy je 13 diel z cyklu Cinecittà venovanému filmovým plagátom, ktorý bol vyvrcholením jeho štyridsaťročného tvorivého úsilia. Umelec sa nepokúša film komentovať a stavať tak filmové umenie nad výtvarné, jeho tvorba je predovšetkým odpoveďou na plagát a témy, ktoré načrtáva. Rotella plagát nečlení na časti, nemení jeho proporcie, ako to robili pri práci s kolážou Warhol či iní umelci; podstata jeho dekoláže spočíva v prijatí celku a v členení obrazu odoberaním častí tak, aby bolo jasné, čím bol pred umelcovým zásahom. Súbor útržkov pôsobí ako zachytenie emocionálneho dojmu vyvolaného pohľadom na plagát.

Okrem obrazov s filmovou tematikou výstava predstaví aj dva takzvané blanky, diela,  ktorými sa autor začal vymedzovať v 80. rokoch minulého storočia voči obrazovej presýtenosti jeho predchádzajúcej tvorby. Unikátom výstavy je aj dekoláž s názvom Rozhovor s Bohom z cyklu Sväté pašie.

„Rotella svojím dielom vychádza v ústrety našej nenásytnej túžbe po obraze a slove, odpútava pozornosť od ich podstaty a súvislým tokom posolstiev ich smeruje k tomu, čo sa v nás uchovalo počas dňa. Jeho diela nám ponúkajú nový pohľad na umenie, a tak aj on, podobne ako Lucio Fontana či Alberto Burri, začal písať novú kapitolu v dejinách výtvarného umenia,“ uzatvára Simone Frittelli, kurátor výstavy, ktorá potrvá na Bratislavskom hrade do 18. septembra 2023.

Výstavu pripravil Taliansky kultúrny inštitút v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom.

Viac informácií o Talianskom festivale na Slovensku Dolce Vitaj sa dozviete na www.dolcevitaj.eu