Na slávu a chválu

od 9. 9. 2022 do 31. 12. 2024

Na slávu a chválu

Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM – Historického múzea 

Výstava predstavuje verejnosti výber umeleckých diel z bohatého fondu zbierky výtvarného umenia SNM – Historického múzea. Hlavnou témou sú kresťanské motívy, ktoré inšpirovali tvorcov počas stáročí. Diela vytvorené pre sakrálny priestor ale i do šľachtických  a cirkevných rezidencií milovníkov umenia, galérií či kabinetov zberateľov. Sochy, tabuľové maľby, ikony a olejomaľby v časovom rozpätí od 14. storočia po začiatok 20. storočia návštevníkom "prerozprávajú" mnohé biblické príbehy Starého a Nového zákona, príbehy zo života svätcov a predstavia rozmanitosť ikonografického stvárnenia Panny Márie. 

Kurátorka: PhDr. Hana Kližanová

Výstava potrvá ešte
171 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt