Pokoj ľuďom dobrej vôle. Betlehemy na Slovensku

od 25. 11. 2022 do 5. 2. 2024

Pokoj ľuďom dobrej vôle. Betlehemy na Slovensku

Výstava Pokoj ľuďom dobrej vôle predstavuje reprezentatívny výber  historických a ľudových betlehemov  z územia celého Slovenska  i niektorých susedných európskych krajín (Česko, Rakúsko). Časovo pokrývajú obdobie od 18. po koniec 20. storočia. 

Vyše 60 betlehemských celkov je doplnených maľbami na skle, papieri a plátne s adventnou a vianočnou tematikou. Vystavené artefakty  pochádzajú zo zbierok SNM – Historického múzea, Ľubovnianskeho múzea – Hradu v Starej Ľubovni a súkromných fondov. Všetky  predmety  boli pre túto príležitosť zreštaurované. 

„Ústredná myšlienka výstavy „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ nadobúda v dnešných nepokojných časoch mimoriadny zmysel; okrem krásneho zážitku chce zdôrazniť myšlienku kultúrnej a duchovnej spolupatričnosti Európy a víťazstvo betlehemského svetla nad tmou nenávisti“ – hovorí kurátorka a autorka výstavy PhDr. Magdaléna Mrázová. 

Výstava betlehemov bude pre verejnosť sprístupnená od 25. 11. 2022 na 2. poschodí Bratislavského hradu denne okrem utorka od 10.00 do 18.00 h (posledný vstup o 17.00 h).