Ukážka zo zbierky Inklúzie

od 17. 5. 2023 do 22. 5. 2023

Ukážka zo zbierky Inklúzie

SNM – Historické múzeum tento rok zriadilo zbierku Inklúzie a novou pop-up výstavou na 3. poschodí Bratislavského hradu prezentuje prvé predmety z nej.
Cieľom zbierky inklúzie, ktoré Slovenské národné múzeum – Historické múzeum s podporou Ministerstva kultúry SR založilo, je pokryť dosiaľ marginalizované okruhy spoločensko-kultúrneho vývoja na Slovensku týkajúce sa komunít, hnutí a subkultúr formujúcich sa na Slovensku. Prioritne je zameraná na obdobie od 19. storočia až po súčasnosť. 
Prvé predmety do novovzniknutej zbierky daroval Roman Samotný, majiteľa kaviarne Tepláreň na Zámockej ulici. Práve tento obľúbený podnik sa 12. 10. 2022 stal terčom teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja mladí ľudia - Matúš Horváth a Juraj Vankulič.
Na výstave organizovanej pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii nájdete tieto predmety:
- Prestrelená tabuľa, ktorá stála v deň tragického útoku pred podnikom, s nápisom "Hetero friendly", ktorý napísal Matúš Horváth, jedna z obetí útoku.
- Šiltovka s umelými kvetmi a perlami, ktorú nosil Juraj Vankulič aj počas Dúhového pridu 2022 v Bratislave. Juraj Vankulič bol nebinárnou osobou a bol obeťou útoku na Zámockej ulici.
Nápojový lístok z Teplárne, vytvorený Romanom Samotným, s nápisom "Poď žiť. Nechaj žiť.",
- Banery s dizajnom Slovenskej Teplárne, ktoré boli vyvesené na budove Ministerstva kultúry SR.
- Dúhová zástava z priečelia sídelnej budovy Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží.