Hradná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Hradná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Neodmysliteľnou súčasťou feudálneho sídla býva aj kresťanský kultový priestor. Realizoval sa buď ako samostatný objekt v podobe panského kostolíka, pohrebnej kaplnky či reprezentatívneho chrámu alebo aj ako súčasť rezidenčného objektu.

Hoci výskumy potvrdili prítomnosť sakrálnej stavby v areáli Bratislavského hradu už v druhej polovici 9. storočia, kaplnka na súčasnom mieste – v západnom krídle na prvom poschodí sa datuje od ranobarokovej prestavby (1630 – 1649) vedenej Pavlom Pálffym. V nike so štukovou drapériou sa v minulosti nachádzal baldachýnový oltár s výjavom Ukrižovania, pri stene bol bočný oltár Klanania Troch Kráľov. Pri obidvoch novodobých prestavbách Bratislavského hradu (50./60, roky 20. storočia a súčasná prestavba po roku 2008) pamiatkarské zámery uvažovali priznať pôvodnú funkciu hradnej kaplnky. Aj keď sa táto predstava pri prvej rekonštrukcii z politických dôvodov nenaplnila a výsledok novšej prestavby tento stav len potvrdil, výzvou pre SNM – Historické múzeum od začiatku bolo využiť prirodzenú danosť tohto interiéru na predstavenie sakrálneho barokového umenia zo zbierok múzea.

V súčasnosti je priestor už bývalej Hudobnej siene výtvarne dotvorený stropnou maľbou od Ester Šimerovej-Martinčekovej, nazvanou Symfónia z roku 1968. Dominantnými prvkami je monumentálny barokový obraz Nanebovzatie Panny Márie od Antona Schmidta (1706-1773) a organ, pre tento interiér vyrobený národným podnikom Varhany Krnov v roku 1975.

KAŽDÝ ŠTVRTOK sa veriaci môžu zúčastniť:

• 10:00 – 16:00 individuálnych duchovných dialógov a kontemplácií vo vopred dohodnutom čase. Konkrétny čas si je možné dohodnúť osobne na tel. č. 0903 559 887 (kaplán Ján Buc).
• 16:00 – 17:00 spovedí
• 17:30 bohoslužieb v kaplnke

Bohoslužby vo významné cirkevné dni budú vopred ohlásené.

Vstup pre návštevníkov kaplnky je počas kontemplácií, spovedí a bohoslužieb bezplatný.