Keltská cesta

Keltská cesta

Prehliadka so sprievodcom na objednávku

Lektorovaná prehliadka archeologických nálezísk pod nádvorím Bratislavského hradu a jedinečného náleziska Rím II pri Barokovej záhrade. Počas výkladu sa dozviete nielen o keltsko-rímskych stavbách v areáli hradu a rímskej mozaikovej dlažbe, ale uvidíte aj základy Bratislavského hradu a perfektnú prácu archeológov, ktorí na výskumoch pracovali.

Otváracie hodiny
Každý pondelok, stredu, štvrtok a piatok o 16.30 h

Vstupné
Základné vstupné 3 €
Zľavnené vstupné 2 €

Kontakt

Objednať sa môžete na adrese bratislavskyhrad@snm.sk min. 5 dní vopred

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt