Oltár ako objekt

Oltár ako objekt

Na prvom poschodí Bratislavského hradu, v „predsáli“ kaplnky, SNM – Historické múzeum prezentuje barokové retábulum hlavného oltára z kostola sv. Alžbety Uhorskej v Dravciach.

Vo výnimočnej inštalácii je návštevníkom umožnený bezprostredný kontakt s oltárnym retábulom ako komplexným umeleckým dielom, ktoré býva ideovým centrom sakrálneho priestoru. Prostredníctvom jeho výstavby a členenia sa zoznámia, aké je  mnohovrstvové, keď  okrem ideových a ikonografických podôb v sebe zahŕňa celé spektrum umeleckej a umelecko-remeselnej tvorby: umenie maliara na ploche plátna oltárnych obrazov zachytiť biblický príbeh alebo moment zo života svätca, schopnosť sochára riešiť vizuálny program monumentálnych architektonických oltárnych celkov s bohatým sochárskym a reliéfnym programom, zdatnosť stolára zrealizovať zložitú konštrukciu týchto interiérových monumentov a prácu ďalších umelecko-remeselných majstrov dodávajúcich tomuto celku záverečnú efektnú povrchovú úpravu polychrómií, lazúr, mramorovania, zlátenia a podobne.

Retábulum je zaujímavé uplatnením historizmu, keď do novej oltárnej koncepcie v druhej polovici 18. storočia boli zakomponované súčasti o sto rokov staršieho oltára – ústredná edikula a súsošie sv. Michala, ktorý víťazí nad démonom.

Pohnutý osud v sebe nesie aj samotné retábulum. Historické múzeum ho kúpilo roku 1968, v čase ukončenia prvej novodobej rekonštrukcie Bratislavského hradu (50. – 60. roky 20. storočia), keď už desať rokov neplnilo svoju úlohu. Vtedy sa malo stať súčasťou zariadenia kaplnky Bratislavského hradu. Išlo o jedinečný a prirodzený spôsob riešenia záchrany kultúrnej pamiatky, ktorej v teréne hrozil zánik. Zmenou koncepcie využitia hradnej kaplnky, ktorá sa nakoniec stala Hudobnou sieňou, retábulum zostalo v depozitári ako zbierkový predmet. Postupne bolo reštaurované. Pre múzeum to bol finančne náročný projekt, ktorý sa ukončil až pri terajšej hradnej rekonštrukcii.

Napriek všetkému retábulum z hlavného oltára sv. Alžbety Uhorskej v predsáli hradnej kaplnky návštevníkom poskytuje poznanie a nevšedný zážitok z jeho obhliadky pri rôznych uhloch pohľadu.

PhDr. Hana Kližanová, kurátorka umeleckej maľby sochy