Autorské sprevádzania výstavami Dary pápežov na Slovensku a Na slávu a chválu


27. 11. 2022, 15:30 - 17:30

Autorské sprevádzania výstavami Dary pápežov na Slovensku a Na slávu a chválu

Dary pápežov na Slovensku

Výstava predstavuje zbierku darov od pápežov Slovensku v novodobej histórii  počnúc  20. storočím až po súčasnosť. Návštevníkov zaujme najstarší doložený dar pápeža Pia X. z roku 1911, ako aj dary pápežov Jána XXIII. a Pavla VI. z obdobia komunistického režimu. Početnejšiu kolekciu predstavujú dary z návštev pápežov Jána Pavla II. a Františka  dary pre prezidentov republiky a ďalších predstaviteľov štátu, dary venované chrámom a cirkevným inštitúciám alebo drobné dary rozdávané širokej verejnosti. 

Výstavou vás prevedie kurátorka PhDr. Alena Piatrová. 

Na chválu a na slávu 

Výstava predstavuje verejnosti výber umeleckých diel z bohatého fondu zbierky výtvarného umenia SNM – Historického múzea. Hlavnou témou sú kresťanské motívy, ktoré inšpirovali tvorcov počas stáročí. Diela vytvorené pre sakrálny priestor ale i do šľachtických  a cirkevných rezidencií milovníkov umenia, galérií či kabinetov zberateľov. Sochy, tabuľové maľby, ikony a olejomaľby v časovom rozpätí od 14. storočia po začiatok 20. storočia návštevníkom "prerozprávajú" mnohé biblické príbehy Starého a Nového zákona, príbehy zo života svätcov a predstavia rozmanitosť ikonografického stvárnenia Panny Márie. 

Výstavou sprevádza kurátorka PhDr. Hana Kližanová.


  Otváracie hodiny
Komentovaná prehliadka je zložená z prehliadok dvoch výstav
Od 15.30 – 16.30 h prehliadka výstavy Dary pápežov na Slovensku (sprevádza PhDr. Alena Piatrová)
Od 16.30 – 17.30 h prehliadky výstavy Na slávu a na chválu (sprevádza PhDr. Hana Kližanová)

Vstupné
Vstupné na spojenú prehliadku 5 €

Kontakt

e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 110, +421 915 99 33 01, +421 915 99 33 03 

Informácie pre návštevníkov

Účastníci prehliadky sa strenú v uvedenom čase v kaplnke Bratislavského hradu na 1. poschodí