Autorské sprevádzanie výstavou Dary pápežov na Slovensku


16. 4. 2023, 16:00 - 17:00

Autorské sprevádzanie výstavou Dary pápežov na Slovensku

Kurátorka výstavy Alena Piatrová predstaví jedinečné umelecké diela, ktoré darovali pápeži pri návšteve Slovenska predstaviteľom štátu, cirkevným inštitúciám, príp. jednotlivcom. 

Od najstaršieho doloženého daru pápeža Pia X. z roku 1911, cez návštevy Jána XXIII. a Pavla VI. počas obdobia komunistického režimu, až po dary z návštev pápežov Jána Pavla II. a Františka. Pápeži počas svojich ciest Slovenskom darovali predmety prezidentom republiky, predstaviteľom štátu, cirkevným inštitúciám ako aj širokej verejnosti. SNM Historické múzeum v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska prezentujú mnohé z týchto predmetov na 1. poschodí Bratislavského hradu v predsálí hradnej kaplnky.


  Vstupné
5 €