Finisáž výstavy Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800


25. 9. 2022, 15:00 - 16:00

Finisáž výstavy Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800

Výstavu, ktorá je výsledkom medzinárodnej spolupráce, ukončia komentovanou prehliadkou Martin Čičo, kurátor Zbierok starého umenia SNG a Denis Haberland, kurátor Zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry SNG. 

Putovná výstava mapuje územia Podunajska v 17. a 18. storočí prostredníctvom detailných a kontextuálnych máp krajiny okolo rieky Dunaj od prameňa až po deltu, jeho prítokov, pôdorysov miest a pevností či plánov bitiek. 

Výstava bola doteraz prezentovaná v Nemecku, Rumunsku, Maďarsku, po Bratislave ju reinštalujú v Rakúsku. Jej organizátormi sú Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Hlavný krajinský archív Baden-Württemberg v Karlsruhe a Inštitút pre dunajsko-švábske dejiny a  zemepis (IDGL) v Tübingene. Slovenská národná galéria ju obohatila o 21 originálnych diel zo 16. – 19. storočia zo svojej grafickej zbierky. 

Viac info 

bratislavskyhrad@snm.sk