Komentovaná prehliadka: Keltská cesta


26. 7. 2023, 17:00 - 19:00

Komentovaná prehliadka: Keltská cesta

Odborná komentovaná prehliadka výstavy Kelti z Bratislavy spojená s návštevou stavieb pod nádvorím a v areáli Bratislavského hradu, ktorá vás zavedie do stavieb „Pod nádvorím“ a „Rím II“, ktoré sú archeologickými pamiatkami in situ (v mieste nálezu).

Sprevádza: Juraj Kucharík, kurátor oddelenia starších dejín

Dĺžka prehliadky: cca. 2 hodiny.

Začiatok vo výstave Kelti z Bratislavy na -1. poschodí (suterén).

Kapacita prehliadky je max. 25 osôb. Miesta si môžete zarezervovať vopred e-mailom na adrese hradpodujatia@gmail.com. V správe uveďte meno a počet osôb.

Cena: 6 EUR / osoba
Lístok možno využiť na návštevu ďalších výstav SNM - Historického múzea v daný deň pred začatím komentovanej prehliadky


  Vstupné
6 €